ETAGEBYGGERI & TÆT-LAV

- Boligbebyggelser med afsæt i den Nordiske Arkitektur og arkitekturhistorie.

Krogh Arkitektur arbejder inden for en bred vifte af boligbyggerier i det meste af landet. Herunder både større bebyggelser til pensionskasser, private investorer samt almennyttige boligselskaber.

Uanset typen af boligopgave tager vi altid afsæt i stedets topografi, den bygningsmæssige kontekst, gældende lokalplaner, samt naturligvis den af bygherren ønskede boligtype og diversitet i beboersammensætning. Ved renovering/ombygning i eksisterende bygninger tager vi afsæt i den eksisterende bygningsmasse, men gør en dyd ud af, at en renoveringsopgave overrasker og giver ny identitet.

Boligbebyggelserne tager altid afsæt i den Nordiske Arkitektur og arkitekturhistorie. Et tydeligt kendetegn for tegnestuen er en altid velovervejet ”situationsplan” der afspejler en bebyggelse der kun kan placeres på den givne grund og dens fysiske form og beliggenhed i forhold til landskab, eller anden bebyggelse.

Ofte er boligopgaverne opstået gennem et samarbejde med grundejer/developer, hvor lokalplanarbejdet og samarbejdet med de kommunale forvaltninger er mundet ud i en godkendt lokalplan udført af Krogh Arkitektur.

Boligopgaverne varierer fra en hel ny bydel i det sydvestlige Aalborg med 427 boliger, til højhuse i Randers og en lang række karrebebyggelser, klyngehuse og tæt/lav bebyggelser.