Wessels Gård – Kastetvej, Aalborg Vestby

Nærværende projektforslag repræsenterer projektforslag til et nyt boligprojekt på hjørnet af Kastetvej 89-91 og Ny Kastetvej.
Projektet rummer ca. 53 nye boliger, størstedelen som 2 værelses samt de resterende som 3 værelses boliger alle med altan eller tagterrasse.
Der indrettes smuk landskabeligt gårdrum samt store sydvendte fælles tagterrasser i 4. og 5. sals højde.

Boligerne opføres i blandede størrelser fra 52 - 115 m2 i blandede indretninger. Fokus i indretningen er gennemlys, og en enkel plangeometri.

DET ARKITEKTONISKE MOTIV

Projektet er karakteriseret ved en smuk 2 deling af facaden. Således er der arbejdet med at trække byggeriets øverste etager 1,5 meter tilbage samtidigt med at der er arbejdet med skala nedtrapninger.

Dette giver en arkitektonisk rytme der skaber sammenhæng til nærområdet og ikke mindst giver projektet sin klare identitet. Fokus har været på at skabe relation til de karakteristiske karrébebyggelser i området samt også at møde villaernes skala langs Ny Kastetvej.

DET HÆVEDE GRØNNE RUM / P-KÆLDER

Projektet opføres med parkeringskælder, som er hævet over gadeplan. Dvs. gårdrum og stueetage opføres ca. 1,5 meter over terræn.
Parkeringskælderen indrettes med plads til cykler mm. samtidig med at der skabes direkte adgang op til boligerne via 2 elevatortårne. Området er attraktivt beliggende i tæt nærhed til Vestbyens mange tilbud, tæt ved den fremtidige +bus linje og ikke mere end 2 km fra bycentrum.

Projekt fakta

Bygherre: Beltoft Group
Arkitekt/Landskabsarkitekt: Krogh Arkitektur
Projekt godkendt i lokalplan
Karrebebyggelse med 53 lejligheder fordelt på 6 etager med fælles hævet gårdrum og tagterrasser.
Fuld P-kælder
No items found.