Golfbuen | Anneksboliger | HimmerLand

Elegant placering i landskabet med sin bueform

Som led i den rivende udvikling i HimmerLand har Krogh Arkitektur udarbejdet projektet ’Golfbuen’ der indeholder 20 nye anneksboliger. Disse er placeret med en smuk udsigt til landskabet omkring HimmerLands, og ligger helt opad Hul 2 på den smukke Old Course golfbane.

Anneksboligerne bygges som en bueform, der elegant placerer sig i landskab, hvor bygningen omfavner det grønne. Derudover tilgodeses udsigts muligheder for hver enkelt bolig, og skaber bedst mulige udsigtsforhold til naturen.

Bygningens materialer er nøje udvalgt som led i ambitionen, om at skabe et grønt og klimavenligt byggeri med mindst muligt co2 aftryk. Facaderne er udført med Embla ThermoWood Fyr fra Frøslev, der langsomt med tiden patinerer til en smuk sølvglans. Også her er der tænkt i en bæredygtig tankegang, hvor facader kræver minimums vedlighed, især i et stort resort, som allerede har mange bygninger der kræver vedligehold. Døre og vinduers farvevalg er udvalgt nøje, for at have en det helt rigtige samspil med træfacaden. Grønne tage med sedum er en tydelig del af bygning, og fremstår som bygningens femte facade, der er også græsarmering ved parkeringsarealerne.

Ved ankomsten til bygningen ser man altangangen, der giver adgang til alle værelser, så dette fremgår tydeligt. Altangangen er integreret i arkitekturen via markante lameller, så den er en del af bygningen, og ikke en påhængt del. Lamellerne skjuler også ophænget af altangangen, og fremstår som en markant del af det arkitektoniske udtryk.

Regnvand håndteres via landskabsmæssige tiltag, og ledes ned i et LAR-område. Dette er placeret naturligt og integreret i landskabet, hvor det er terrænmæssigt fordelagtigt af regnvandet naturligt vil løbe hen.

Anneksboligerne bliver del af det samlede Resort HimmerLand, og således kan man til fods via et fint stianlæg let gå til både sport og padel, golfbanerne, multihus, spa, bowling, mm. samt restauranterne i hovedbygningen.

Projekt fakta

Rolle: Totalrådgiver / Arkitekt / Landskab / Udbud / Byggeledelse
Placering: HimmerLand, Gatten
Omfang: Ca. 1.050 m2 + garager
Bygherre: HimmerLand
Entreprenør: HMC Byg og Anlæg A/S
Ingeniør: Møller & Jakobsen ingeniører
No items found.