ERHVERV

- Erhvervsbyggerier og domiciler med kant og identitet

Krogh Arkitektur har stået for arkitekturen og designet ved opførelsen af flere markante firmadomiciler og erhvervsbyggerier i hele Danmark. Herudover har vi tegnet og indrettet en lang række butiks- og erhvervslejemål i markante eksisterende bygninger med historisk værdi på centrale lokationer i blandt andet Aalborg. 

Fælles for alle byggerierne er, at de i deres arkitektoniske udtryk og indpasning på den givne grund alle er opført som” landmarks” for den enkelte virksomhed. Mange virksomhedssejere ønsker, at lige netop deres konkrete virksomhed skal markere sig med et markant arkitektonisk udtryk som kan promovere virksomhedens profil. 

Erhvervsbyggerierne omfatter IT virksomheder, handelshuse, butiks- og kontorbyggerier samt domiciler til entreprenører og håndværkere.