SOFIENDALEN - HASSERIS, AALBORG

Aalborg Byråd vedtog i september 2017 den nye lokalplan for Boliger, Sofiendal Enge Syd, som Krogh Arkitektur har udarbejdet i et meget konstruktivt samarbejde med kommunen og grundejerne. Området omfatter et areal på ca. 18 hektar.  Sideløbende med lokalplanarbejdet har vi udført salgsprospekt som har dannet grundlag for PenSam’s indtræden i projektet. Byggeriet ligger blot 4 km. Fra Aalborg Centrum og placeres i et smukt engområde med højt til himlen, et pragtfuld lys, og alle faciliteter der karakteriserer et bynært boligkvarter. Byggeriet som er en mindre by med ca. 1.200 – 1.500 nye beboere er på 49.120 m2. Nærmeste nabo er pragtfulde eng- og sø arealer der giver plads til et meget aktivt fritidsliv.

Bebyggelsen blev afleveret i 11 etaper, med sidste aflevering i Q1 2021.Byggeriet opføres i et moderne formsprog med afsæt i den nordiske arkitektur tradition. En enkelt og karakterfuld materialeholdning i mursten, zink, glas og træpartier. Byggeriet tager sit afsæt i stedets kontekst med temaet ” bynære enge”, hvor arkitekturen afspejler den særligt smukke engplacering med mulighed for udsigt til de åbne vider, den grønne kile, og samhørighed med byen.

Bebyggelsen er opført med lejligheder/huse i 3 boligtyper:

  • Kanthuse som er etagebyggeri i op til 4 etager,
  • Kilehuse som afgrænser mod engene
  • Rækkehuse som danner rum i bebyggelsen.

Bebyggelsen er opført i flere enklaver der hver især omkranser et smukt grønt grønt byrum, med hver sin identitet. Dette byrum giver de mange beboere et særligt liv, hvor tryghed, nærhed og smuk arkitektur går op i en højere enhed. Boligerne opføres i meget varierede størrelser mellem 80-140m2 der giver god diversitet i beboersammensætningen,Som er repræsenteret med alt fra børnefamilier, enlige og seniorer seniorer.

Projekt fakta

Rolle: Arkitekt / Landskab / Totalrådgivning
Placering: Hasseris Aalborg sydvest
Omfang: 47.000 m2 / 427 boliger
Bygherre: PenSam
Entreprenør: Arne Andersen Vrå, a/s
Ingeniør: Frandsen & Søndergaard a/s
No items found.