Planlægning & landskab

- Fra bar mark til boligbebyggelser med smuk arkitektur og levende uderum. Lokalplanarbejde, byggemodning og arkitektarbejde.

Fra bar mark til en godkendt lokalplan med smuk arkitektur og spændende byrum er et kerneområde for Krogh Arkitektur.

Tegnestuen har i samarbejde med en lang række kommuner og grundejere/developere udviklet flere spændende grundstykker/marker til levende boligområder med smuk og identitetsskabende arkitektur. Tegnestuen varetager sammen med skitsering og idéudvikling også skrivning af lokalplanen i samarbejde med den respektive kommune.

Et sådant forløb kræver stor erfaring og et godt og positivt samarbejde med den pågældende kommune og dens planlæggere og byggesagsbehandlere.

Et godt eksempel er ” Sofiendalen”, hvor Krogh Arkitektur for grundejerne udarbejdede lokalplanarbejde og skitseprojekt til præsentation for den kommende investor pensionskassen PenSam.

PenSam opførte 427 boliger i en smuk nordisk arkitektur, med spændende uderum og stor diversitet i boligtyper og landskabelig bearbejdning. Krogh Arkitektur var efterfølgende arkitekt og totalrådgiver og byggeriet blev opført af entreprenørfirmaet Arne Andersen Vrå a/s, med Frandsen & Søndergaard som ingeniører.

Blandt tegnestuens øvrige planlægnings- og lokalplanarbejder kan nævnes ” Solstrålen i Aabybro”, ”Torpet Kærvej i Vadum”, ”Skovkanten i Skørping”, ”Lundevej i Nibe”, mens mange flere er på tegnebrættet.