Medarbejdere - Krogh Arkitektur

Indehaver & Arkitekt maa
Jan Krogh
Indehaver & Arkitekt maa

Jan Krogh, adm direktør og firmaets grundlægger har været selvstændig arkitekt gennem mere end 30 år. Jan er oprindeligt uddannet tømrer- og bygningskonstruktør og tog afgang fra Arkitektskolen i Aarhus i 1984.

Jan har gennem årene været chefarkitekt på en lang række byggerier- herunder er flere præmierede for godt og smukt byggeri. Blandt byggerierne hører: firmadomiciler, adskillige boligbyggerier, restaureringsopgaver og større planlægnings-og udviklingsarbejder.

Gennem årene har Jan opbygget et stort netværk blandt byggeriets parter og oparbejdet mange faste kunder og samarbejdsrelationer.

Jan er ansvarlig for firmaets overordnede drift samt fastlæggelsen af firmaets arkitektoniske profil og høje faglige niveau.

Partner, Designchef & Arkitekt
Michael Glad
Partner, Designchef & Arkitekt

Michael Glad, uddannet arkitekt MSC fra Arkitektur & Design i Aalborg.

Michael funderede sin arkitektkarriere under ophold hos anerkendt tegnestue i Singapore, hvorefter han var 5 år hos KPF i Aalborg. Michael har taget stor del i udvikling og skitsering af projekter i Aalborg på bl.a. Eternitten, Tobakken samt NOVI ved Aalborg Universitet.

Hos Krogh Arkitektur har Michael stor berøringsflade med udvikling og skitsering af tegnestuens opgaver, således også fagansvarlig for arkitektur og visionen om at skabe projekter med et højt fagligt niveau.‍

Partner, Bygningskonstruktør & byggeøkonom
Bo Wiener
Partner, Bygningskonstruktør & byggeøkonom

Bo er uddannet bygningskonstruktør og byggeøkonom og har de seneste år beskæftiget sig med flere større projekter, heraf kan nævnes Kunsten Museum of Modern Art Aalborg, ’Kirkens Hus’ i Nørresundby som blev præmieret af Aalborg kommune samt senest flere offentlige renoverings- og ombygningssager.

Hos Krogh Arkitektur vil Bo have ansvar for restaurering, renovering og opførelse af byggerier indenfor Kirke- og Kulturarv samt offentlige projekter.

I det daglige vil Bo med sine 28 års erfaring inden for byggeri, bidrage til tegnestuens ekspertise og faglighed.‍

Bygningskonstruktør MAK, projektleder og certificeret brandrådgiver
Brian Peter Nielsen
Bygningskonstruktør MAK, projektleder og certificeret brandrådgiver

Brian, uddannet Bygningskonstruktør og certificeret brandrådgiver. Brian har flere års erfaring indenfor sit fag, og har været ansat på større tegnestuer i både Aalborg og Århus.

Hos Krogh Arkitektur vil Brian indgå som projektleder og projekterende tegner samt ansvarlig for brandrådgivning.

Bygningskonstruktør, BTH
Christoffer Vendelbo
Bygningskonstruktør, BTH

Christoffer Vendelbo, uddannet Bygningskonstruktør. Hos Krogh Arkitektur bidrager Christoffer med sine 11 års erfaring, hvor han har stort indblik i projekteringen og processerne omkring større boligbebyggelser, institutionsbyggerier og erhvervsbyggerier.

Christoffers daglige arbejdsområde vil primært være at varetage projekteringsopgaver af enhver art samt at stå for tegnestuens IKT.

Christoffer er bosat i Hobro.

Arkitekt
Asger Skjødt Jacobsen
Arkitekt

Asger er uddannet Arkitekt MSC fra Arkitektur & Design i Aalborg.

Hos Krogh Arkitektur tager Asger del i tegnestuens kreative team.

Asger er bosat i Aalborg.

Bygningskonsttruktør
Christian Schurmann
Bygningskonsttruktør

Christian ‘Schummi’ er uddannet bygningskonstruktør MAK i Aalborg.

Hos Krogh Arkitektur tager Christian del i tegnestuens projekterings team.‍

Bogholder
Jette Larsen
Bogholder
email ikonjl@kroghark.dkmobil - icon
4044 90 12

Jette Larsen, uddannet bogholder. Jette har de seneste år arbejdet freelance med bogholderi i eget firma. Jette tager del i tegnestuens administrative arbejde.

Kreativ Studentermedhjælper
Cecilie Krøis
Kreativ Studentermedhjælper

Cecilie er under uddannelse til arkitekt på Arkitektur & Design i Aalborg. Cecilie tager del i dagligdagens mange praktiske opgaver, varetagelse af flere IT opgaver samt grafiske opsætninger.

Arkitekt MAA
Martin Vester Rasmussen
Arkitekt MAA

Martin er uddannet Arkitekt MAA fra Kunstakademiet i København, med speciale i Spatial Design. Hos Krogh Arkitektur tager Martin del i tegnestuens kreative team.

Bygningskonstruktør, praktikant
Lasse Hegelund
Bygningskonstruktør, praktikant

Bygningskonstruktør praktikant forår 2022, under uddannelse til bygningskonstruktør MAK på Professionshøjskolen UCN i Aalborg. Hos Krogh Arkitektur vil Lasse tage del i tegnestuens projekterings afdeling.

Bygningskonstruktør, praktikant
Niclas Pedersen
Bygningskonstruktør, praktikant

Bygningskonstruktør praktikant forår 2022, under uddannelse til bygningskonstruktør MAK på Professionshøjskolen UCN i Aalborg. Hos Krogh Arkitektur vil Niclas tage del i tegnestuens projekterings afdeling.