Medarbejdere - Krogh Arkitektur

Indehaver & Arkitekt maa
Jan Krogh
Indehaver & Arkitekt maa

Jan Krogh, adm. direktør og firmaets grundlægger har været selvstændig arkitekt gennem mere end 30 år. Jan er oprindeligt uddannet tømrer- og bygningskonstruktør og tog afgang fra Arkitektskolen i Aarhus i 1984.

Jan har gennem årene været chefarkitekt på en lang række byggerier- herunder er flere præmierede for godt og smukt byggeri. Blandt byggerierne hører: firmadomiciler, adskillige boligbyggerier, restaureringsopgaver og større planlægnings-og udviklingsarbejder.

Gennem årene har Jan opbygget et stort netværk blandt byggeriets parter og oparbejdet mange faste kunder og samarbejdsrelationer.

Jan er ansvarlig for firmaets overordnede drift samt fastlæggelsen af firmaets arkitektoniske profil og høje faglige niveau.

Partner, Designchef & Arkitekt
Michael Glad
Partner, Designchef & Arkitekt

Michael Glad er uddannet arkitekt MSC fra Arkitektur & Design i Aalborg.

Michael funderede sin arkitektkarriere under ophold hos anerkendt tegnestue i Singapore, hvorefter han var 5 år hos KPF i Aalborg.

Michael har taget stor del i udvikling og skitsering af projekter på markante placeringer i Aalborg bl.a. Eternitten, Tobakken i Aalborgs Vestby samt NOVI ved Aalborg Universitet.

Hos Krogh Arkitektur har Michael stor berøringsflade med udvikling og skitsering af tegnestuens opgaver, således også fagansvarlig for arkitektur og visionen om at skabe projekter med et højt fagligt niveau og arkitektonisk 'kant'.

Partner, Bygningskonstruktør & byggeøkonom
Bo Wiener
Partner, Bygningskonstruktør & byggeøkonom

Bo Wiener er uddannet bygningskonstruktør og byggeøkonom og har de seneste år beskæftiget sig med flere større projekter, heraf kan nævnes Kunsten Museum of Modern Art Aalborg, ’Kirkens Hus’ i Nørresundby som blev præmieret af Aalborg kommune samt senest flere offentlige renoverings- og ombygningssager.

Hos Krogh Arkitektur har Bo ansvar for restaurering, renovering og opførelse af byggerier indenfor Kirke- og Kulturarv samt offentlige projekter.

I det daglige har Bo med sine 28 års erfaring inden for byggeri, stor værdi for tegnestuens ekspertise og faglighed.

Bygningskonstruktør MAK, projektleder og certificeret brandrådgiver
Brian Peter Nielsen
Bygningskonstruktør MAK, projektleder og certificeret brandrådgiver

Brian er uddannet Bygningskonstruktør og certificeret brandrådgiver BK2. Brian har 10 års erfaring indenfor sit fag, og har været ansat på større tegnestuer i både Aalborg og Århus.

Hos Krogh Arkitektur indgår Brian som projektleder og projekterende tegner samt ansvarlig for brandrådgivning.

Bygningskonstruktør, BTH
Christoffer Vendelbo
Bygningskonstruktør, BTH

'Vendelbo' er uddannet Bygningskonstruktør. Hos Krogh Arkitektur bidrager Christoffer med sine 14 års erfaring, hvor han har stort indblik i projektering og processerne omkring større boligbebyggelser, institutionsbyggerier og erhvervsbyggerier.

Christoffers daglige arbejdsområde er primært, at varetage projekteringsopgaver af enhver art samt at stå for tegnestuens IKT.

Bygningskonstruktør, MAK
Christian Schurmann
Bygningskonstruktør, MAK

Christian ‘Schummi’ er uddannet bygningskonstruktør MAK og certificeret brandrådgiver i Aalborg.

Hos Krogh Arkitektur tager Christian del i tegnestuens projekterings team.

Bogholder
Jette Larsen
Bogholder

Jette er uddannet bogholder og har de seneste år arbejdet freelance med bogholderi i eget firma. Jette tager del i tegnestuens administrative arbejde.

Kreativ Studentermedhjælper
Cecilie Krøis
Kreativ Studentermedhjælper

Cecilie er under uddannelse til arkitekt på Arkitektur & Design i Aalborg. Cecilie tager del i dagligdagens mange praktiske opgaver, varetagelse af flere IT opgaver samt grafiske opsætninger.

Arkitekt MAA
Martin Vester Rasmussen
Arkitekt MAA

Martin er uddannet Arkitekt MAA fra Kunstakademiet i København, med speciale i Spatial Design. Hos Krogh Arkitektur tager Martin del i tegnestuens kreative team.

Bygningskonstruktør, MAK
Lasse Hegelund
Bygningskonstruktør, MAK

Lasse var i foråret 2022 praktikant hos Krogh Arkitektur og er efter endt uddannelse blevet ansat på fuldtid. Lasse tager del i tegnestuens projekteringsafdeling.

Praktikant, Bygningskonstruktør
Lasse Krogh
Praktikant, Bygningskonstruktør

Bygningskonstruktør praktikant forår 2023, under uddannelse til Bygningskonstruktør MAK på Professionshøjskolen UCN i Aalborg. Hos Krogh Arkitektur er Lasse en del af tegnestuens projekteringsteam.

Praktikant, Bygningskonstruktør
Jacob Høybye
Praktikant, Bygningskonstruktør

Bygningskonstruktør praktikant forår 2023, under uddannelse til Bygningskonstruktør MAK på Professionshøjskolen UCN i Aalborg. Hos Krogh Arkitektur vil Jacob tage del i tegnestuens projekteringsafdeling.