UDDANNELSE & FRITID

- Komplekse byggerier hvor arkitektur og rummelighed danner rammen for studerende og forskere, ligesom arkitekturen skærper interessen for det stadig større fritidsliv

Krogh Arkitektur har stået for arkitekturen og designet ved opførelsen af flere byggerier til uddannelse og forskning. I samarbejde med NOVI ” Nordjyllands Videnspark”, har tegnestuen været arkitekter ved 4 – 5 større byggerier på i alt ca 25.000 m2 der benyttes til både undervisning og forskning.

Komplekse opgaver hvor mange forskellige brugere, studerende og personale kræver et væld af forskelligartede rum og fokus på sammenhæng/logistik mellem disse. 

Byggerierne til NOVI er nabo til det nye ” Supersygehus i Aalborg ” og i skala matcher tegnestuens byggeri fint det kommende supersygehus. 

Som et større byggeri til uddannelse kan nævnes forslag/projekt til Tivoligarden og tivoliballetten i Københavns Tivoli. Et projekt der blev til via samarbejde med totalentreprenøren JCB Tømrer og Snedkerforretning i Farum. Projektet der blev tegnet i 2019/2020 og er desværre sat på pause grundet COVID 19, som var hård ved Tivoli.

Vi lever alle i en tid, hvor fritidslivet bliver en større og større del af vores liv. Derfor er Krogh Arkitektur via netværk i mange kredse fået tildelt en lang række forskelligartede og meget spændende bygge- og planlægningsopgaver.

Tegnestuen har tegnet og projekteret som jagthytter placeret smukt i naturen, golfklubber og rideanlæg/stutterier. Senest en del spændende opgaver for HimmerLand. Fælles for disse opgaver er stor kompleksitet, hvor indlevelse og en kombination af arkitektonisk og praktisk forståelse er essentiel.

Som et eksempel på et sådant byggeri er det præmierede og meget roste klubhus til Brønderslev golfklub.