RENOVERING & OMBYGNING

- Renovering og ombygning af den danske kulturarv og mange særdeles centralt placerede byggerier, hvor arkitektur og historie går op i en højere enhed 

Blandt tegnestuen’s spændende opgaver er en lang række renoverings- og ombygningsopgaver af centralt placerede smukke bygninger. 

Tegnestuen har stået for mange opgaver, hvor et givent byggeri er transformeret fra gammel industri til boliger- og andet erhverv. Mange historiske huse er blevet restaureret, hvilket kræver stor indsigt i arkitekturhistorie og håndværksmæssig kunnen og erfaring. 

Opgaverne strækker sig fra restaurering af historiske villaer til restaurering af historiske bygninger placeret i byens midte. Restaureringer hvor en meget stram lokalplan danner afsæt for den arkitektoniske bearbejdning. 

Som eksempel på disse opgavetyper er restaurering/ombygning af den klassiske villa 'York' på Hasserisvej i Aalborg eller renovering af et gammelt byhus med baghus der transformeres til nutidige boliger. Begge bevaringsværdige huse der kræver stor indlevelse og arkitekturhistorisk erfaring.