DAGINSTITUTION MARKMUSEN | DGNB GULD HJERTE

- Vundet arkitektkonkurrence, miljørigtigt træbyggeri med grønne tage, fragmenteret form der giver masser af dagslys, et hjerterum med højt til loftet og smukke ovenlys.

Med naturen i fokus og ønsket om at udnyttede eksisterende omgivelser skabes en daginstitution baseret på fællesskaber omgivet af grønne løsninger. Børnehuset er designet med fokus på tryghed, sikkerhed og tilgængelighed i både bygningen og området. Det skal skabe følelsen af at være en del af et større fællesskab, der inviterer til læring, og udviser åbenhed overfor husets brugere. Børnehuset er fra start designet med fokus på DGNB systemets kriterier af hensyn til både opfyldelsen af certificeringen og for at løfte daginstitutionens kvalitet i forhold til indeklima, økonomi, miljø mm.

Børnehuset er på forskellige måder integreret i det eksisterende landskab, så bygningen har en naturlig tilstedeværelse i det bakkede terræn, eksempelvis ved at orientere husets centrale akse langs terrænets fald. Samtidig har det været vigtigt at skabe en let aflæselig og tryg ankomst til børnehuset, hvor den bløde trafik adskilles fra biltrafikken, således cyklende ikke skal krydse en potentielt trafikeret parkeringsplads. De overordnede overvejelser har afstedkommet en hoved struktur, der placerer bygningen langs en nord-syd akse, med bygningens lange facader orienteret mod hhv. øst og vest

Børnehusets funktioner er efter grundige overvejelser placeret således vuggestue, administration og køkken placeres tættest mod ankomsten fra syd, mens børnehaven placeres bagerst i huset med udsigt over og nem adgang til det landskab, der omdannes til naturlegeplads. Børnehusets funktioner placeres langs en gennemgående akse kaldet hjerterummet, med tydeligt definerede volumener både indvendigt og udvendigt for at give en let overskuelig daginstitution med et nedskaleret udtryk.

Visionen for legeplads og udearealer er at basere den nye daginstitution på mødet mellem bygning og landskab, hvor bygningen danner afgrænsede rum for udearealerne. Der skabes en række klare grønne og visuelle attraktioner, som har bred appel til institutionens børn, personale og besøgende. Det bakkede landskab videreføres ved at udnytte stedets kvaliteter til at skabe en række uderum, der kan indgå som en naturlig del af læringsmiljøet og som inspirerende ramme om fri leg og socialt samvær.

Projekt fakta

Rolle: Arkitekt / Brand / Landskab
Placering: Alfred Nobels Vej, Aalborg Øst
Omfang: ca. 1.465 m2
Bygherre: Aalborg kommune
Ingeniør: EKJ rådgivende ingeniører A/S
Totalentreprenør: Arne Andersen Vrå A/S
No items found.