Bakkevænget - Transformation af funkisvilla - Hasseris

På Bakkevænget centralt i Hasseris Villaby, har Krogh Arkitektur a/s for privat bygherre udført skitse- og myndighedsprojekt til et visionært om- og tilbygningsprojekt af en ældre bevaringsværdig funkis villa. Bygherres ambition har fra start været, at skabe en moderne og rumlig funkis villa med streg under funkis.

Det gamle hovedhus totalrenoveres indvendigt således det spiller sammen med den nye tilbygning. Tilbygningen opføres som en ’lillebror’ til den eksisterende funkis bungalow villa. Bygningens form, vinduesformater, facademateriale og taghældning er matchende hovedhuset. For at møde terrænet sænkes tilbygningen, således det samlede byggeri fremstår skalamæssigt velproportioneret.

Mellem bygningerne skabes en slank passage, således for at tilgodese dagslysforhold i begge bygninger. Under tilbygningen udføres ny kælder med integreret garage og depot. Facaden på den nye garage matcher den gamle, således bibeholdes facadelinjen langs vejen, ligesom der udføres detaljer i murværket der refererer til områdets typiske arkitektoniske træk.  

Adgang til huset sker via et nyt eksklusivt trappeforløb.

Projekt fakta

Transformation af bevaringsværdig funkis bungalow
Rolle: Arkitekt / Myndighedsprojekt / Tilsyn
Omfang: Ca. 200 m2 + kælder
No items found.