Adjunktvej - Transformation af 50’er villa

Krogh Arkitektur a/s har for privat bygherre udført skitse- og myndigheds- og udførselsprojekt til et spændende om- og tilbygningsprojekt af en ældre villa. Bygherres ambition har fra start været, at bevare dele af ’sjælen’ fra det gamle 50’er hus, men samtidig tilføre nye markante og nutidige arkitektoniske indgreb.

Derfor er grundstrukturen bevaret, men tilføjet nye rumligheder i form af kubiske karnapper udført i sort patineret zink, der vil stå i smuk kontrast til de bevarede røde mursten. Rumhøjden i karnapperne bliver op mod 3 meter og vil skabe smukke ’rum i rum’ oplevelser i husets forskellige rum. Der er arbejdet med dagslys flere steder i boligen, eksempelvis måden ovenlys er placeret og disponeret er med til at skabe et interessant lysspil i løbet af dagen.  

Mod haven skabes et attraktivt terrassemiljø i flere niveauer tilpasset grundens terrænkoter, igen med fokus på at skabe ’rum i rum’ til forskellige tider på dagen.

Mod vejen markeres indgangspartiet via en karnap der samtidig danner en flot rumlighed i den nye entré. Husets tekniske installationer er udskiftet og villaen fremstår nu topmoderne, men med ’spor’ tilbage til det gamle 50’er hus.

Projekt fakta

Transformation fra nedslidt til moderne villa
Rolle: Arkitekt / Haveplan / Tilsyn og byggeledelse
Omfang: Ca. 175 m2
No items found.