KIRKENS HUS - NØRESUNDBY

- "Et levende og dynamisk byggeri" præmieret af Aalborg Kommune for godt og smukt byggeri i 2020

Kirkens Hus har taget sit udgangspunkt i stedets nuværende arkitektur og den naturlige samhørighed med Nørresundby Kirke. Dette gælder både arkitektonisk formsprog, materiale holdning samt de markante tagformer.

Kirkens Hus er indrettet til et væld af varierede og forskellige aktiviteter og er blevet et levende hus. Et hus der ud over kirkelige funktioner virker som Nørresundbys’ foretrukne mødested for bl.a. kulturelle aktiviteter, undervisning m.v.

Hovedindgangen er udført som en mindre torvedannelse og det forventes at man ombygger det nuværende kryds til et ‘torv’ med befæstet areal, der signalerer at al trafik mellem kirke og Kirkens Hus er på de bløde trafikanters præmisser.

Hovedindgangen giver adgang til husets velbelyste ”gade” som strækker sig fra syd til nord som et lyst og venligt ”gadeforløb” der giver adgang til alle husets rum og slutter på parkeringspladsen, hvor også en del af personale- og kontorfaciliteter forefindes.

Projekt fakta

Rolle: Totalrådgiver / Arkitekt / Landskab
Placering: Kapelvej Nørresundby
Omfang: Ca. 1.080 m2 om- og tilbygning.
Bygherre: Nørresundby Menighedsråd
No items found.