Torpet Kærvej, Lokalplan, Vadum

Fra bar mark til nyt attraktivt boligområde ved Gammelå i Vadum.
Udarbejdelse af skitseforslag og lokalplan 5-1-107

Krogh Arkitektur har for Vingården Aps. udarbejdet lokalplan 5-1-107 som godkendes i Aalborg byråd i Juni 2022. Lokalplanarbejdet der er beliggende på Torpet Kærvej i Vadum indeholder en transformation af et meget smukt engareal ved Gammelå i Vadum til et nyt boligområde med tæt/lav og etagebyggeri.

På det 4 HA store område har tegnestuen skitseret 60 boliger i en nutidig arkitektur og 3 – 4 forskellige boligtyper. Boligerne er familievenlige boliger med både lodrette og vandrette lejlighedsskel og udført med forskellige indretninger der på sigt danner grundlag for en stor diversitet i beboersammensætningen.

Boligerne er placeret omkring en organisk formet adgangsvej og interne fælles grønne opholdsarealer. Et stort aktiv for den nye bebyggelse er nærheden til Gammelå, hvor der etableres sti- og opholdslommer samt adgang til Vadum midtby.

Projekt fakta

Bygherre: Vingården Aalborg Aps
Totalrådgiver, arkitekt og landskabsarkitekt: Krogh Arkitektur a/s
Underrådgiver, Ingeniør: Niras
Grundstørrelse: Torpet Kærvej, 4 hektar,
Boliger: ca. 60 stk. på mellem 85 og 115 m2
Bygge opstart forventes ultimo 2022
No items found.