Strædet - byrum - Tobakken, Aalborg

- Byrum med inspiration fra Limfjordens til tider bølgende former.

Med afsæt i lokalplan 1-3-115 omhandlende ” Tobakken i Aalborg”, som er et smukt gammel industriområde med et stærkt industriarkitektonisk udtryk, har Krogh Arkitektur designet et nyt byrum kaldet ” Strædet”.

Det velkendte Tobaksområde er ejet af CWO Ejendomme og her ønskede man, at omdanne et lidt trist stræde til et levende byrum med aktiviteter for beboere, de mange personer der arbejder og studerer på stedet samt byens borgere. Når man i dag går gennem strædet summer det af liv, da Strædet giver adgang til en lang række virksomheder, uddannelses institutioner, cafeer og butikker. Strædet forbinder via de tidligere tobaksbygninger, en af Aalborgs travle gader Kastetvej, til den oprindelige hovedindgang til De Danske Spritfabrikker.

Strædet er bearbejdet landskabs arkitektonisk med et samspil mellem organiske former og smukke materialer. Herunder bl.a. granit, cortenstål, asfalt og træterrasser og kummer med forskelligartet beplantning.

En bearbejdning der har fået meget ros af Aalborg Kommune for sit samspil med den smukke industri arkitektur og transformationen fra det industrielle til det folkelige byrum. Når man i dag bevæger sig gennem Strædet summer det af liv og forskellige aktiviteter og man føler sig opslugt af en herlig bymæssig atmosfære.

Projekt fakta

Rolle: Arkitekt / Landskab
Palcering: De gamle tobaksbygninger i Aalborg Vestby
Bygherre: CW Obel
No items found.