Solstrålen - masterplan & LOKALPLAN, Aabybro

- En grøn og levende boligudstykning i høj kvalitet med fokus på miljø og bæredygtighed.

Solstrålen udbygges i flere etaper, hvor etape 1 er tæt på fuldt udbygget med enfamiliehuse. Etape 2 er afleveret sommer 2023 og nu under udbygning.

Bebyggelsen har et overordnet grønt afsæt med afledning af regnvand i LAR-bassiner placeret ved stamvejen og på de forskellige boligveje. Den grønne profil har været et altafgørende issue for både bygherre, Jammerbugt kommune og Krogh Arkitektur.

Solstrålen er beliggende i den nordlige del af Aabybro, og i de kommende år bliver den et attraktivt boligområde. Det kommende boligbyggeri vil udgøre cirka 4,5 Ha fordelt på 200-300 boliger af forskellig karakter og indretning. Alt sammen med afsæt i en masterplan hvor det overordnet tema og arkitektoniske udtryk er lys og luft, samt store og venlige grønne fællesarealer med vægten lagt på bæredygtighed, og et identitetsskabende boligområde.

Den landskabelige bearbejdning har taget udgangspunkt i en smuk organisk masterplan der gør op med den ” sædvanlige” udstykningsplan med lige- og triste vejforløb. Alle boliger har adgang fra den træbeplantede stamvej og med sine ensrettede veje i de enkelte boligveje er det lykkedes, at udføre et område med sin helt egen karakter og tryghed for nuværende og kommende beboere.

Området bliver fremadrettet et område med både parcelhuse og rækkehuse som tæt/lav tegnet i et nutidigt arkitektonisk formsprog med en smuk sammenhængende arkitektur i nordiske materialer.

Navnet 'Solstrålen' er bygget op omkring et positivt navn, og situationsplanen refererer til solstråler adskilt af flotte grønne områder/kiler.

Grundejeren af projektet er Jesper Højberg, der med stor entusiasme og interesse for landskab og arkitektur har været en fremragende frontfigur i det spændende projektforløb.

Projekt fakta

Rolle: Totalrådgiver / Arkitekt / Landskab
Placering: Hovensvej, Aabybro
Omfang: Masterplan, udarbejdelse af lokalplan, byggemodningsprojekt
Bygherre: Jesper Hørberg
Entreprenør: Vennelyst m.fl.
Ingeniør: Niras
No items found.