SDR. TRANDERS NY SOGNEGÅRD | KONKURRENCEVINDER

Det er med glæde og stolthed, at vi kan offentliggøre, at vi er blevet udråbt som vinder af konkurrencen om Sdr. Tranders ny sognegård.

Vi har i den arkitektoniske bearbejdning lagt vægt på en smuk transformation fra kirke til sognegård og omvendt. Den nuværende hovedsti til kirken og våbenhuset tænkes anvendt som primær adgang for gående via lågen i det smukke dige, og ved skrænten etableres en rampe samt en trappe for gående og gangbesværede.

Hovedindgang til sognegården tænkes etableret via en smuk kørevej/gangsti fra Sdr. Tranders Bygade til et ankomsttorv og p-plads. Den nuværende skrænt mellem denne adgangsvej og servicevejen til graveren bearbejdes således, at adgangsvejen får en bredde der tillader, at 2 personbiler kan passere hinanden.

Byggeriet er opdelt i 4 bygninger der tilpasser sig byggegrundens fysiske form og giver den besøgende, menigheden og personalet en venlig ankomst via den overdækkede hovedindgang og den høje velbelyste foyer med et åbent atrium i midten.

Kirken ligger højt placeret på en bakkekam og fremstår som en smuk typisk landevejskirke med et romansk kor og tre sengotiske tilbygninger. Tårnet er helt typisk anbragt mod vest, men mod sædvane er kirkens våbenhus anbragt på kirkens nordside.

Den oprindelige kirke er opført i 1100-tallet og fremstår i kampesten med et hvidpudset tårn og et smukt rødt tegltag. Kirken ligger ca. i kote 16, mens den nuværende bygning på den nye grund ligger i ca. kote 13. Der er dermed en forskel på omkring 3 meter. Dette faktum er efter vores opfattelse særdeles fordelagtigt, da vi betragter kirken som det primære bygningsværk, således den kommende sognegård underligger sig kirken i bogstavelig forstand.

Projekt fakta

Bygherre: Sdr. Tranders Kirkes menighedsråd
Placering: Vest for Sdr. Tranders Kirke på naturskøn grund der støder op til kirkediget
Omfang: ca. 825 m2
Ingeniør: Kommer senere
Arkitekt / Totalrådgiver: Krogh Arkitektur a/s
No items found.