NY SOGNEGÅRD - TERNDRUP

På toppen af den naturskønne grund, beliggende ved siden af Terndrup Kirke, er den nye sognegård placeret med udkig over byen og landskabet.

Med sin høje placering, bliver sognegården et visuelt pejlemærke, der med sin arkitektoniske, rolige fremtoning komplementerer den eksisterende, smukke, nygotiske kirke.

Materialevalget for sognegården er tilpasset de eksisterende materialer på kirken i form af røde teglsten og zink, således at kirken og sognegården har en visuel og arkitektonisk sammenhæng.

Sognegården er opbygget af to røde teglstenslænger, som er forbundet af en zinkbygning hvor hovedindgangen er placeret. Materialeskiftet skaber en visuel lethed til bygningen samt et fokus på de røde teglgavle, som viser sig ved ankomsten til sognegården.

Den røde teglfløj mod vest indeholder to sale med tilhørende depotrum. Her er der mulighed for at slå salene sammen i forbindelse med større arrangementer, hvilket rummet kan bære både rumligt og akustisk grundet sin smukke udformning med loft til kip, og troldtekt loftbeklædning.

Den røde teglstang mod øst indeholder kontorer til både præst, graver og sekretær samt praktiske funktioner så som køkken, toiletter og garderobe.

Zinkbygningen, som kobler de to teglstænger sammen, indeholder ankomstareal og opholdsareal til større arrangementer. Fra zinkbygningen er der mulighed for at gå ud i gårdrummet, der ligger udstrakt mellem de to teglstænger.

Med sin rumlighed og smukke adgang fra udearealerne skaber sognegården rammerne om gode oplevelser for Terndrup Sognets borgere og øvrige gæster.

Projekt fakta

Arkitekt/Landskab/Totalrådgivning: Krogh Arkitektur a/s
Placering: V. Terndrup Kirke i Terndrup
Omfang: 480 m2 samt udearealer og P-anlæg
Bygherre: Terndrup, Komdrup menighedsråd
Ingeniør: Moe
No items found.