HELLEVAD KIRKE | KAPEL OG STISYSTEMER

Krogh Arkitektur A/S har siden 2020 arbejdet med istandsættelsen af Hellevad Kirke. I den forbindelse har vi bidraget med rådgivning vedrørende omdannelsen af kirkens kapel samt stiforbindelser.

Formålet med transformationen har været at forbedre forholdene for kirkens ansatte såvel som besøgende. Dette indebar blandt andet ombygningen af kirkens kapel, som skulle sikre at gøre adgang og forhold mere handicapvenlige. Dette opnås gennem etableringen af en rampe i forbindelse med kirkens nye handicaptoilet.  Endvidere tillod omdannelsen af kapellet at forbedre personaleforhold samt at istandsætte og udvide kapellets depot.

Projekt fakta

Bygherre: Hellevad menighedsråd
Omfang: Kapel og belægninger
No items found.