SDR. TRANDERS NY SOGNEGÅRD | KONKURRENCEVINDER

SDR. TRANDERS NY SOGNEGÅRD | KONKURRENCEVINDER

Det er med stor glæde og stolthed, at vi kan gå på sommerferie og offentliggøre, at vi netop er blevet udråbt som vinder af konkurrencen om Sdr. Trandersnye sognegård. Projekteringsarbejdet går i gang efter ferien og byggeriet opstartes primo 2023.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke menighedsrådet for tilliden og vi glæder os til det kommende samarbejde. God sommer til alle!

Med afsæt i menighedsrådets byggeprogram har Krogh Arkitektur a/s vurderet den nyerhvervede grund ved Sdr. Tranders Kirke og mulighederne for placering af en ny sognegård på grunden. En sognegård der på bedste måde komplementerer den smukke kirke, kirkegården samt de smukke grønne omgivelser.

Kirken ligger højt placeret på en bakkekam og fremstår som en smuk typisk landevejskirke med et romansk kor og tre sengotiske tilbygninger. Tårnet er helt typisk anbragt mod vest, men mod sædvane er kirkens våbenhus anbragt på kirkens nordside.

Den oprindelige kirke er opført i 1100-tallet og fremstår i kampesten med et hvidpudset tårn og et smukt rødt tegltag. Kirken ligger ca. i kote 16, mens den nuværende bygning på den nye grund ligger i ca. kote 13. Der er dermed en forskel på omkring 3 meter. Dette faktum er efter vores opfattelse særdeles fordelagtigt, da vi betragter kirken som det primære bygningsværk, således den kommende sognegård underligger sig kirken i bogstavelig forstand.