HIMMERLAND | ANKOMST & PARKERING

HIMMERLAND | ANKOMST & PARKERING

Huset skal dels løse udfordringen med for få parkeringspladser i området, være et visuelt samlende bygningselement samt skabe en forbindelse fra ankomst til torvet med hovedindgang, reception, hotel og restaurant.

Byggeriets organiske former referer til områdets smukke landskabstræk og golfbanernes organiske elementer ligesom de er med til at skabe et dynamisk udtryk, med mange facader. Selve skærmen på bygningen udføres i perforerede alu-plader malet i en smuk dybgrøn farve, således vil huset i eftermiddags- og aftenlys fremstå med karakter som en lysende skulptur. På dækket etableres langs kanten en såkaldt walk’n’talk zone, der leder besøgende ned til det centrale torv og hovedindgang.

Områdets eksisterende træer ønskes bevaret i videst muligt omfang hvorfor der flere steder i dækket laves store huller, hvor træerne frit kan stå og gro op gennem. Dette trækker masser af dagslys ned til parkeringspladserne på terræn samt skaber en spændende rumlig effekt.

Projektet er udarbejdet i tæt samarbejde med bygherre HimmerLand, entreprenør Kastberg a/s samt ingeniør EKJ rådgivende ingeniører a/s.

Byggetilladelsen er allerede udarbejdet og netop nu detailtegnes de sidste detaljer, hvor blandt en 1:1 mock-up model bruges til afprøvning og udvikling af samlingsdetaljer, farvesammensætning mm.

Vi ser frem til et spændende byggeforløb, som forventes færdigt 2023.