Loading...

 • NY SOGNEGÅRD | TERNDRUP

  ‘Ny sognegård i Terndrup’
  – Rolig og afbalanceret arkitektur tilpasset stedets ånd

  På toppen af den naturskønne grund, beliggende ved siden af Terndrup Kirke, er den nye sognegård placeret med udkig over byen og landskabet.

  Med sin høje placering, bliver sognegården et visuelt pejlemærke, der med sin arkitektoniske, rolige fremtoning komplementerer den eksisterende, smukke, nygotiske kirke.

  Materialevalget for sognegården er tilpasset de eksisterende materialer på kirken i form af røde teglsten og zink, således kirken og sognegården har en visuel og arkitektonisk sammenhæng.

  Sognegården er opbygget af to røde teglstænger, som er forbundet af en zinkbygning hvor hovedindgangen er placeret. Materialeskiftet skaber en visuel lethed til bygningen samt et fokus på de røde teglgavle, som viser sig ved ankomsten til sognegården.

  Den røde teglfløj mod vest indeholder to sale med tilhørende depotrum. Her er der mulighed for at slå de to sale sammen i forbindelse med større arrangementer, hvilket rummet kan bære både rumligt og akustisk grundet sin smukke udformning med loft til kip.
  Den røde teglstang mod øst indeholder kontorer til både præst, graver og sekretær samt praktiske funktioner så som køkken, toiletter og garderobe.
  Zinkbygningen, som kobler de to teglstænger sammen, indeholder ankomstareal og opholdsareal til større arrangementer. Fra zinkbygningen er der mulighed for at gå ud i gårdrummet, der ligger udstrakt mellem de to teglstænger.

  Med sin rumlighed vil sognegården skabe rammerne om gode oplevelser for Terndrup Sogns borgere og tilhørende gæster.

  Kulturarv