Loading...

 • SVÆVENDE TILBYGNING | NEAS ENERGY A/S

  ‘Svævende sammenbygning og nytænkning af kontormiljø’
  – NEAS ENERGY A/S udvider på Skelagervej 1

  For NEAS Energy A/S har Krogh Arkitektur udført skitser og myndighedsprojekt for både ombygning af ca. 1.500 m2 eksisterende bygning samt nybyg af en ca. 350 m2 stor tilbygning i 1. sals højde. Tilbygningen skal fungere som bindeled mellem 3 enkeltstående bygninger, og tænkes udformet som et fælles torv, hvor alle afdelinger kan mødes på tværs.

  Torvet bliver en del af et større greb for hele NEAS som virksomhed, det skal i fremtiden fungere som mødested og samlingssted for hele virksomheden. Konceptet er at skabe ét NEAS med i princippet én hovedindgang via den nuværende hovedbygning med indkørsel fra Skelagervej. På torvet placeres fælles mødefunktioner, touch down zoner, uformelle zoner til kunstudstillinger mm., eksklusiv kaffe lounge og meget mere. Ydermere kan der etableres en ekstraordinær tagterrasse på taget med adgang fra alle bygningers 2. sals niveau. Torvets arkitektoniske greb handler om at skabe lethed og enkelthed sammenholdt med en tilpasning til de eksisterende bygningskroppe.

  Ombygningen af bygning C sker i tråd med de seneste ombygninger for NEAS, således med et gennemgående udtryk og materialitet. Fokus er det nordiske og minimalistiske, med elementer som trælameller, stål og glas kombineret med æstetisk afstemte tæpper i kontorarealerne.

  NEAS Energy lever som virksomhed bl.a. af, at handle strøm i en hverdag som ser markant anderledes ud, set i relation til almindelige kontormiljøer. Indretningen er derfor udviklet gennem flere designprocesser med stor brugerinddragelse. Fokus i det endelige design er store åbne rumligheder der understøtter ’trading’ og handel i større teams, med fokus på samarbejde og intern kommunikation.

  Krogh Arkitektur A/S står for hovedprojekt samt den efterfølgende byggeledelse. Byggeriet forventes færdigt og klar til indflytning forår 2019.

  Erhverv